Accesibilitat

BCNROC Accesibilitat

Tancar aquesta finestra

A la web del BCNROC de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les següents mesures per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i funcionalitat amb més facilitat:

El desenvolupament de la web del BCNROC de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell Doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors la trobareu a la web de l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment manquen per resoldre en aquest lloc web.

Barcelona, 13 d’octubre de 2015