Browsing by Author Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Author Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Oct-2019Sessió extraordinària del 09 d'octubre de 2019Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
10-Dec-2019Sessió ordinària del 10 de desembre de 2019Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
14-Jul-2020Sessió ordinària del 14 de juliol de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
14-Sep-2020Sessió ordinària del 14 de setembre de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
16-Jun-2020Sessió ordinària del 16 de juny de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
17-Nov-2020Sessió ordinària del 17 de novembre de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
18-Feb-2020Sessió ordinària del 18 de febrer de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
18-Sep-2019Sessió ordinària del 18 de setembre de 2019Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
19-May-2020Sessió ordinària del 19 de maig de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
19-Nov-2019Sessió ordinària del 19 de novembre de 2019Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
20-Oct-2020Sessió ordinària del 20 d'octubre de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
21-Jan-2020Sessió ordinària del 21 de gener de 2020Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
22-Apr-2020Sessió ordinària del 22 d'abril de 2020 de la Comissió Conjunta de les Comissions Permanents del Consell MunicipalComissió de Drets Socials, Cultura i Esports (Consell Municipal de Barcelona); Comissió d'Economia i Hisenda (Consell Municipal de Barcelona); Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (Consell Municipal de Barcelona); Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
22-Oct-2019Sessió ordinària del 22 d'octubre de 2019Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
20-Feb-2020Suspensió de la tramitació de plans urbanístics, de les actuacions d’enderroc, de les llicències de nova planta i d’ampliació, de les llicències de rehabilitació i de les llicències, comunicats i qualsevol altre títol per a la implantació de nous usos industrials en els àmbits de la Modificació de PGM 22@ [2020]Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana; Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)
13-Dec-2019Suspensió potestativa prèvia dels comunicats per la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, així com per l’atorgament de llicències d’obra nova i gran rehabilitació, dels comunicats d’enderroc de construccions i les comunicacions d’actuacions en jardins i solars que impliquin tala d’arbrat, en l’àmbit corresponent a part del Districte de Gràcia [2019]Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana; Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat (Consell Municipal de Barcelona)