Browsing by Subject Capital gains tax

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Capital gains tax

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 85 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Dissolució de societat en règim de transparència fiscal (84/7)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2012Divisió de la cosa comuna en la dissolució del règim matrimonial (143/11)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2007Entitat de la Generalitat anàloga a les entitats públiques empresarials (344/7)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
1999Error en la determinació del període impositiu per la Inspecció (817/99)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2006Exempció d'impostos. Congregacions religioses equiparades a entitats benèfiques (988/4)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
24-Oct-2018Existencia: prueba : plusvalía (116/18)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2014Existència de fet imposable. Avaluació històrica del càlcul de l'increment (77/14)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2013Expropiacions urbanístiques (157/12)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2001Fundacions benèfiques (377/1)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2009Habitatge habitual del causant (100/8)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2007Habitatge habitual del causant (354/6)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Sep-2017Informe sobre els efectes de la Sentència del Tribunal Constitucional 59/2017, d'11 de maig, en relació amb l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (216/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2003Interpretació finalista o teleològica (1016/2)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Mar-2016Interrupció de la prescripció: Actuacions adreçades a l'anterior titular mortConsell Tributari Municipal (Barcelona)
1992Liquidació provisional d'ofici sobre l'increment de valor d'uns terrenys (89/2)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2013Llegítima catalana (62/13)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2008Lliurament de llegat (213/7)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
23-Feb-2017Maria Assumpció Vilà, síndica de Barcelona: "El cobro de la plusvalía, si no se produce una ganancia económica, es una flagrante injusticia"Sindicatura de Greuges de Barcelona
23-Feb-2017Maria Assumpció Vilà, síndica de Barcelona:"El cobrament de la plusvàlua, sense un guany econòmic, és una flagrant injustícia"Sindicatura de Greuges de Barcelona
2012Mesura de govern relativa a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en els casos de dació en pagament i execucions hipotecàries i la seva compensació mitjançant un ajut socialÀrea d'Economia, Empresa i Ocupació