Browsing by Subject Delegations to managements

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Delegations to managements

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 235  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2-Nov-2023Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà : designació de representants i delegacions [2023-10-26)Alcaldia
30-Jul-2011Complementar el decret d'atribucions en matèria econòmica [2011]Alcaldia
19-Mar-2020Declaració de la tramitació d'emergència per a la contractació de serveis i subministraments i s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms destinats a pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus) i de delegació de competències en l'estructura executiva [2020]Alcaldia
25-May-2020Declaració de la tramitació d'emergència per a la contractació de serveis i subministraments i s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes autònoms destinats a pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 (coronavirus) i de delegació de competències en l'estructura executiva [2020] : modificació [2020-05-25]Alcaldia
10-Jul-2011Declarar vigents les facultats i atribucions assignades als Regidors i Regidores de Districte i als/les Gerents [2011]Alcaldia
6-Feb-2019Delegacions de les competències atribuïdes al Gerent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2019]Alcaldia
19-Sep-2019Delegació d'atribucions en el/la gerent de Recursos [2019]Alcaldia
19-Mar-2020Delegació amb caràcter provisional, en la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de totes les atribucions en matèria econòmica, quan aquestes s'hagin d'adoptar en el marc de procediments no electrònics [2020]Alcaldia
26-Sep-2019Delegació d' atribucions en la Gerència de Seguretat i Prevenció [2019]Alcaldia
13-Feb-2014Delegació d'atribucions a tinències, regidories i gerències en matèria de Prevenció Seguretat i Mobilitat [2014]Alcaldia
19-Jun-2015Delegació d'atribucions als gerents de Sectors, Districtes i Organismes públics dependents , la facultat d'aprovar i signar els acords per a l'activitat formativa en alternança en el desenvolupament de la beca de formació, així com, dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball [2015]Alcaldia
4-May-2015Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona [2015]Alcaldia
4-Jul-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona [2017]Alcaldia
23-Jun-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i l'administració de la Generalitat de Catalunya [2017]Alcaldia
2004Delegació d'atribucions als intendents de la Guàrdia Urbana, en matèria d'ocupació de la via pública i al gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Disminució de l'atorgament de targetes d'aparcament de persones amb disminució [2004]Alcaldia
19-Nov-2021Delegació d'atribucions d'atorgament de llicències de canalitzacions per a l'execució d'obres a la via pública [2021]Alcaldia
26-Oct-2015Delegació d'atribucions de funcions en el Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2015]Alcaldia
1-Jul-2019Delegació d'atribucions en alguns gerents en matèria de personal [2019]Alcaldia
2-Feb-2018Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2018]Alcaldia
14-Jul-2023Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2023-07-06]Alcaldia