Browsing by Subject Cannabis Social Clubs

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Cannabis Social Clubs

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Feb-2016Balance de 2015 de la defensora de la ciudadanía de BarcelonaSindicatura de Greuges de Barcelona
Apr-2021Guia tècnica : informes previ de cànnabis i criteris en la seva emissió a la vista de les sentències dictades contra el PEU CànnabisDirecció de Serveis de Llicències; Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
30-May-2022La Guàrdia Urbana posa en marxa l’Operació Estiu: Policia de prevenció, seguretat ciutadana, civisme i convivènciaDirecció Tècnica de Premsa; Gerència de Recursos
10-Feb-2015Instrucció sobre criteris a aplicar en el control de les emissions a l'aire de les associacions cannàbiquesGerència d'Hàbitat Urbà; Direcció de Serveis de Coordinació de Llicències i Disciplina Urbanística
13-May-2021Part dispositiva de la sentència de 14 de maig de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
20-Oct-2017Part dispositiva de la sentència de 16 de maig de 2017 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
29-Jul-2021Part dispositiva de la sentència de 17 de juny de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
14-Mar-2023Part dispositiva de la sentència de 17 de juny de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
20-Oct-2017Part dispositiva de la sentència de 19 de maig de 2017 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
21-Nov-2019Part dispositiva de la sentència de 21 de maig de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
29-Jul-2021Part dispositiva de la sentència de 29 de juliol de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
11-Apr-2023Part dispositiva de la sentència de 4 de juny de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
20-Apr-2023Part dispositiva de la sentència de 6 de maig de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
7-Feb-2020Part dispositiva de la sentència de 8 d'abril de 2019 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
20-Oct-2017Part dispositiva de la sentència de 8 de maig de 2017 referent al Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
10-Jun-2016Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona [2016]Gerència d'Ecologia Urbana
2-Apr-2024Resolució de la Sindicatura de greuges referent a la queixa relativa al dret a la bona administracióSindicatura de Greuges de Barcelona
20-Jun-2016Resolució per la qual es deixa sense efecte la “Instrucció sobre criteris a aplicar en el control de les emissions a l'aire de les associacions cannàbiques” [2016]Gerència Adjunta d'Urbanisme
12-Jun-2014Suspensió temporal de les comunicacions prèvies d'inici d'activitats per a la instal·lació i/o ampliació de Clubs Socials Privats consistents en Associacions de consumidors de cànnabisComissió de Govern
10-Feb-2020La síndica de greuges demana un canvi en el Pla urbanístic municipal per tal d'allunyar els clubs de cànnabis de qualsevol centre educatiu reglatSindicatura de Greuges de Barcelona