Browsing by Subject Capital gains tax

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Capital gains tax

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 85  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Acceptació d'herència i divisió en la mateixa escriptura (38/11)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2008Actuacions relatives a un dels transmitents no interrompen la prescripció respecte als demes (261/7)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2012L'Ajuntament calcula l'increment de valor en aplicació de la Llei (76/12)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Sep-2018Anul·lació de les sancions imposades per l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor d'uns terrenys de naturalesa urbana (308/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Jun-2019Anàlisi de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbanaGerència d'Ecologia Urbana; KPMG Asesores, S.L.
2007Aportació de béns a la societat conjugal i dissolució d'aquesta el mateix dia. Frau de Llei (973/4)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2006Aportació de béns d'una branca d'activitat (116/3)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2013Aportació de béns d'una branca d'activitat. No subjecció (100/12)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2002Aportació de béns per part d'una persona física (679/1)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2003Atribució d'un immoble en conveni d'extinció d'unió estable de parella aprovat judicialment (654/2)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2001Autoliquidació. Prorroga del termini per presentar-la (292/00)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2013Autoliquidació. Termini per presentar-la (159/13)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2001Autoliquidació. Transmissió per subhasta en procediment hipotecari (46/1)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
14-Oct-2016Barcelona amplia el període per beneficiar-se d'una bonificació d'un 95% de la plusvàlua de la residència habitual en els casos de transmissió per mort d'un familiar directeSindicatura de Greuges de Barcelona
14-Oct-2016Barcelona amplía el periodo para beneficiarse de una bonificación del 95% de la plusvalía de la residencia habitual en la transmisión por muerte de familiar directoSindicatura de Greuges de Barcelona
Sep-2018Bonificació per habitatge habitual del causant en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (187/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2007Còmput de data a data del període impositiu mínim d'un any (547/6)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
18-Feb-2016Decisió de la Síndica de greuges referent a la queixa de la FAPAC en el marc de la campanya "SOS beques menjador", en matèria d'educacióSindicatura de Greuges de Barcelona
2009Desafectació de l'habitatge del porter com element comú de l'immoble (367/7)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2004Devolució d'ingressos indeguts. Ingressos efectuats mitjançant autoliquidació (863/3)Consell Tributari Municipal (Barcelona)