Browsing by Subject Civil defense

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Civil defense

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
24-Aug-2017Activació del Pla de Protecció Civil Municipal a Barcelona, en fase d'emergència [2017]Alcaldia
8-Mar-2010L'Ajuntament de Barcelona ha habilitat tres poliesportius i pàrkings municipals per a les persones que no puguin sortir de la ciutat pels problemes de la xarxa viària metropolitanaServei de Premsa
26-Jan-2023Carta de serveis del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCEIS) [2022]Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament; Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
25-Oct-2023Carta de serveis del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCEIS) [2022] [Ed. 2023]Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament; Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència
25-Oct-2023Carta de servicios del Servicio de Protección Civil, Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPCPEIS) [2022] [Ed. 2023]Direcció del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament; Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència
2022Conveni de col·laboració entre Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat Portuària de BarcelonaAutoritat Portuària de Barcelona; Port de Barcelona; Tinència d'Alcaldia de Prevenció i Seguretat
2022Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)Direcció del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament; Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència
1999Efecte 2000 : mesura de governSector de Via Pública
2020La gestió de les emergències, eines per a la resiliència de Barcelona : mesura de governGerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció; Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (Consell Municipal de Barcelona)
2015Informe sobre la interpretació de la disposició addicional tercera del decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesuresDirecció de Serveis Jurídics; Gerència de Recursos; Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament
20-May-2007Instrucció de la Protecció Civil MunicipalAlcaldia
27-Jul-2017Normes reguladores de la Comissió de Protecció Civil Municipal de l'Ajuntament de Barcelona [2017 text refós]Ajuntament de Barcelona
30-Jan-2001Normes reguladores de la Comissió de Protecció Civil Municipal i creació [2000]Ajuntament de Barcelona
8-Apr-2022El Port de Barcelona i els Bombers de Barcelona signen un conveni en matèria de Protecció Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament a la zona portuàriaDirecció Tècnica de Premsa; Gerència de Recursos
Feb-2016Resiliència urbana : mesura de governGerència d'Ecologia Urbana; Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
6-Sep-2017Sessió extraordinària del 6 de setembre de 2017Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (Consell Municipal de Barcelona)
7-Aug-2017Sessió extraordinària del 7 d'agost de 2017Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció (Consell Municipal de Barcelona)