Browsing by Subject Civil service

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Civil service

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
10-Jul-2012Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2012]Ajuntament de Barcelona
30-Nov-2016Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2016]Ajuntament de Barcelona
Dec-2018Acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona, sobre la constitució i funcionament de les borses de treball [2016] : modificació [2018-12-20]Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals; Gerència de Recursos Humans i Organització
20-Apr-2017Bases generals que han de regir la convocatòria dels concursos per a la provisió de llocs de treball [2017]Ajuntament de Barcelona
10-Jun-1991Bases marc que regulen l'accés dels funcionaris de carrera [1989] : modificació [1991-04-26]Ajuntament de Barcelona
10-Jan-1990Bases marc que regulen la provisió de places de règim funcionarial [1989] : text refós [1990]Ajuntament de Barcelona
10-Feb-2013Criteris per a regular l'aplicació del catàleg de llocs de treball [2013]Alcaldia
30-Dec-2017InfoBarcelona: desembre 2017Gerència de Recursos; Direcció de Serveis de Comunicació Digital
2007Instruccions per a l'aplicació de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'àmbit de l'administració de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i entitats públiques empresarialsAjuntament de Barcelona
10-Nov-1998Normes a seguir per tal de garantir l'anonimat dels aspirants en l'avaluació de les proves selectives escrites que es duguin a terme en l'àmbit d'aquest Ajuntament, referides a l'Oferta Pública d'Ocupació i Promoció Interna [1998]Ajuntament de Barcelona
30-Jan-2016Ratificació de l'acord de la mesa general de negociació relacionat amb el permís per assumptes personals [2016]Alcaldia