Browsing by Subject Covenants

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Covenants

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
16-Mar-2021Aprovació del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Biblioteques, per a l’ús, per part d’aquesta, de l’aplicació del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona [2021]Alcaldia
10-Mar-2014Aprovació dels convenis de delegació de facultats per a l'emissió dels informes d'idoneïtat tècnica de les obres del règim de llicències i comunicacióComissió de Govern
18-Jun-2018Comissió Tècnica per a l'elaboració del documents de treball, per a l'aprovació dels termes de liquidació dels convenis marc signats entre les administracions comarcal i municipal [2018]Alcaldia
26-Nov-2019Consell d'Administració de Parcs i Jardins, Institut Municipal : nomenament i funcions [2019]Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal
19-Jun-2015Delegació d'atribucions als gerents de Sectors, Districtes i Organismes públics dependents , la facultat d'aprovar i signar els acords per a l'activitat formativa en alternança en el desenvolupament de la beca de formació, així com, dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball [2015]Alcaldia
4-May-2015Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona [2015]Alcaldia
4-Jul-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona [2017]Alcaldia
23-Jun-2017Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i l'administració de la Generalitat de Catalunya [2017]Alcaldia
4-Dec-2018Delegació d'atribucions de la presidenta de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en el gerent [2018]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
24-Dec-2019Delegació d'atribucions de la presidència en el gerent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida [2019-10-31]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
6-Nov-2019Delegació d'atribucions de la presidència en la directora tècnica de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida [2019]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
30-Jun-2020Delegació de competències en el gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2020-06-19]Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)
5-Jun-2020Delegació de competències en el gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2020]Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)
16-Jul-2015Delegació de competències en els regidors, en matèria de subvencions i convenis [2015]Alcaldia
23-Oct-2017Delegació de facultats a persones titulars de les direccions dels instituts de titularitat de l'Ajuntament, gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, la competència per a la signatura de convenis de col·laboració en matèria de formació professional, i aprovació d'un model de conveni de col·laboració [2017]Consorci d'Educació de Barcelona
26-May-2015Delegació de facultats als gerents relacionades amb els convenis de col·laboració signats entre l'Ajuntament i l'administració de la Generalitat de Catalunya per a la formació pràctica dels alumnes dels cicles formatius [2015]Alcaldia
8-Jul-2021Delegació de funcions en el gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2021-07-02]Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)
28-Jul-2023Delegació de funcions en el Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2023-21-07]Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)
26-Jun-2023Delegació de funcions en el Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2023]Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)
23-Jun-2021Delegació de funcions en la gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat [2021]Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (Barcelona)