Browsing by Subject Delegations to other positions

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Delegations to other positions

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 184  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Feb-2015Assignació de la tramitació de les sol·licituds de llicències d'ocupació de la via pública per a la celebració de la Fira per la Terra-Mercat de la Terra [2015]Alcaldia
30-Jun-2015Bases Generals del programa BCN (ESPAI) i delegació en el Director de Comunicació i Atenció Ciutadana, l'autorització i denegació de la cessió dels espais de comunicació [2015]Alcaldia
7-Dec-2022Delegació a la directora de Serveis Generals del districte de Les Corts les facultats de presidir les meses de contractació del districte de Sarrià-Sant Gervasi [2022]Alcaldia
19-Mar-2020Delegació amb caràcter provisional, en la gerent d'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de totes les atribucions en matèria econòmica, quan aquestes s'hagin d'adoptar en el marc de procediments no electrònics [2020]Alcaldia
2004Delegació d'atribucions als intendents de la Guàrdia Urbana, en matèria d'ocupació de la via pública i al gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Disminució de l'atorgament de targetes d'aparcament de persones amb disminució [2004]Alcaldia
21-Sep-2021Delegació d'atribucions de l'Alcaldia d'inspecció, vigilància i control del Port Olímpic [2021]Alcaldia
4-Dec-2018Delegació d'atribucions de la presidenta de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida en el gerent [2018]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
24-Dec-2019Delegació d'atribucions de la presidència en el gerent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida [2019-10-31]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
6-Nov-2019Delegació d'atribucions de la presidència en la directora tècnica de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida [2019]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
2002Delegació d'atribucions en el President de la Comissió de Presidència i Hisenda [2002]Alcaldia
6-Apr-1998Delegació d'atribucions en els Regidors de Districte, i supletòriament per al cas d'absència, en els Presidents de Districte, referents a l'ocupació il·legal de finques [1998]Alcaldia
19-Nov-2021Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2019] : modificació [2021-10-07]Alcaldia
1-Jul-2019Delegació d'atribucions en l'estructura executiva, en matèria de gestió econòmica [2019]Alcaldia
7-Jul-2023Delegació d'atribucions en l'àmbit de competència del Districte de Ciutat Vella [2023]Alcaldia
30-Jan-2024Delegació d'atribucions en la Cap en funcions del departament de Gestió Econòmica de l'Institut Municipal d'Urbanisme [2024]Institut Municipal d'Urbanisme (Barcelona)
19-Jul-2023Delegació d'atribucions en la Directora Tècnica de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida [2023]Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (Barcelona)
20-Nov-2019Delegació d'atribucions en la presidència de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida [2019]Alcaldia
1-Dec-2021Delegació d'atribucions relacionades amb la incoació dels expedients de contractació en el/la gerent del districte de Ciutat Vella, en els/les directors/es de serveis i en el/la director/a de Serveis Jurídics i Secretaria Delegada [2021]Alcaldia
4-Aug-2021Delegació de competències a la Gerència i als directors/res de les unitats orgàniques de l'Institut de Cultura de Barcelona [2021]Institut de Cultura de Barcelona
7-Feb-2017Delegació de competències de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins [2017]Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal