Browsing by Subject Fines (Penalties)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Fines (Penalties)

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 130  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
Sep-2018Anul·lació de les sancions imposades per l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor d'uns terrenys de naturalesa urbana (308/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
10-Feb-2010Assumpció de les competències d'inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives [2010]Alcaldia
20-Mar-2020Ban pel qual se suspèn l’aplicació del règim sancionador previst a l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, amb ocasió de la declaració d’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19Alcaldia; Colau Ballano, Ada
24-Jul-2020Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s'amplia el termini de suspensió de l'efectivitat del règim sancionador de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire i s'incrementen els ingressos màxims anuals requerits per poder acollir-se a la moratòria prevista en la seva disposició transitòria primera en el cas dels vehicles de la categoria M1 I LAlcaldia; Colau Ballano, Ada
25-Nov-2020Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s'amplia per a determinades categories de vehicles el termini a partir del qual produirà efectes l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aireAlcaldia; Colau Ballano, Ada
2003Bonificació per inici d'activitat. Termini per sol·licitar-la (560/2)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2006Caducitat de l'expedient (1222/4)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2012Càlcul des del dia següent a la finalització del període voluntari (109/12)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2007Còmput de data a data del període impositiu mínim d'un any (547/6)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
13-Jul-2017Decisió de la Síndica de Greuges en relació a una queixa presentada en matèria de trànsitSindicatura de Greuges de Barcelona
21-Nov-2019Decisió de la síndica referent a la queixa presentada en matèria de responsabilitat patrimonial administrativaSindicatura de Greuges de Barcelona
10-Jan-2022Delegació d'atribucions de resolucions de recursos en la segona tinenta d'Alcaldia [2021]Alcaldia
26-Jun-2023Delegació d'atribucions en el Gerent de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures, Mobilitat, Espai Públic i Habitatge [2023]Alcaldia
4-Feb-2020Delegació d'atribucions en el Primer tinent d'alcaldia [2019] : modificació [2020-01-14] i en la regidora de Comerç, Mercats, Consum i Hisenda [2020]Alcaldia
8-Nov-2023Delegació d'atribucions en el Tercer Tinent d'Alcaldia de Prevenció, Seguretat, Convivència i Règim Interior [2023-10-26]Alcaldia
30-Jun-1996Delegació d'atribucions en els/les Regidors/es de Districte [1996]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació d'atribucions en la gerent d'Ecologia Urbana [2019] : modificació [2021-12-23]Alcaldia
30-Jul-2002Delegació d'atribucions en la Regidora ponent de Salut Pública i Medi Ambient [2002]Alcaldia
10-Oct-2019Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació d'atribucions en la segona tinenta d'alcaldia [2019] : modificació [2021-12-23]Alcaldia