Browsing by Subject Gerència de Recursos

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Gerència de Recursos

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
5-May-2023Autorització al Gerent de Recursos de la presentació telemàtica al Tribunal de Cuentas de la informació i documentació que se sol·licita [2023]Alcaldia
19-Sep-2019Delegació d'atribucions en el/la gerent de Recursos [2019]Alcaldia
3-Jan-2020Delegació d'atribucions en el gerent de Recursos [2019]Alcaldia
29-Jan-2021Delegació d'atribucions en el gerent de Recursos en relació a subvencions [2020]Alcaldia
22-Jun-2023Delegació d'atribucions en el Gerent de Recursos relatives a les dades del Padró municipal d'habitants [2023]Alcaldia
1-Jul-2019Delegació d'atribucions en la Gerència de Recursos en matèria del padró municipal [2019]Alcaldia
10-Jan-2022Delegació en el gerent de Recursos de l'adopció de mesures, en situacions excepcionals, en la convocatòria General de Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 2022 [2021]Alcaldia
27-Jun-2023Delegació en el Gerent de Recursos de la competència per tramitar l'autorització per a la prestació de serveis funeraris [2023]Alcaldia
3-Jun-2022Delegació en el gerent de recursos les atribucions del gerent de persones i desenvolupament organitzatiu, en el cas d'absència, malaltia o abstencióAlcaldia
2013Delegació en la Comissió de Govern de l'aprovació de la convocatòria i l'autorització de la despesa per l'atorgament de subvencions a entitats en l'ámbit de la cooperació internacional [2013]Alcaldia
6-Feb-2019Delegació en la Gerència de Recursos la facultat de resoldre les peticions del personal municipal que reclama l'abonament de la indemnització fixada en un procediment penal, tramitat per delicte de lesions patides en acte de servei [2019]Alcaldia
19-Nov-2021Delegació en la persona titular de la Gerència de Recursos de la resolució dels procediments administratius per fer efectiu el dret a l'assistència jurídica gratuïta, al personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona [2021]Alcaldia
20-Feb-2015Dimensionament de les dotacions de llocs de treball de la Gerència Municipal, de la Gerència de Recursos i de la Gerència de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació [2015]Alcaldia
19-Feb-2019Dimensionament llocs de treball de diferents gerències i departaments: modificació [2018-06-29]Alcaldia
19-Feb-2019Dimensionament llocs de treball de diferents gerències i departaments: modificació [2018-07-26]Alcaldia
16-Oct-2018Dimensionament llocs de treball de la Gerència d'Ecologia Urbana, de la Gerència de Recursos, de la Gerència Municipal, de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats i de la Gerència del Districte de Sant Andreu [2018]Alcaldia
10-Oct-2015Direcció de Serveis de Comunicació de la Gerència de Recursos : nomenaments [2015]Alcaldia
10-Sep-2013Gerència de Recursos : adaptació de l'estructura organitzativa i les funcions dels òrgans [2013]Alcaldia
30-Jul-2015Gerència de Recursos : nomenaments [2015]Alcaldia
30-Apr-2015Gerència de Recursos : nomenaments [2015]Alcaldia