Browsing by Subject Tax deductions

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Showing results by Subject Tax deductions

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2002Aplicació de la Llei 30/1994. Establiment d'ensenyança propietat d'una fundació (92/1)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
10-Nov-2015Beneficis fiscals: conveni municipalConsell Tributari Municipal (Barcelona)
Sep-2018Bonificació per habitatge habitual del causant en l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (187/17)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2004Entitats sense ànim de lucre. Llei 49/2002 (290/4)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2007Habitatge habitual del causant (354/6)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2018IBI en el cas dels col·legis professionals (25/18)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2002Interpretació de les normes tributàries. Bonificació per inici d'activitat. Liquidació practicada per la Inspecció sense la presència del subjecte passiu. Interpretació restrictiva (702/1)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2003Interpretació finalista o teleològica (1016/2)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2004Pacte entre obligats tributaris i tercers per al pagament del tribut (375/3)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
Feb-2017Requisits, segons el Tribunal Suprem, perquè pugui considerar-se una transmissió patrimonial com a "branca d'activitat" a efectes de gaudir de beneficis fiscalsConsell Tributari Municipal (Barcelona)
6-Oct-2022Resolució de la Sindicatura de Greuges referent a la queixa relativa al Dret a una bona administracióSindicatura de Greuges de Barcelona
4-Oct-2022Resolució de la Sindicatura de Greuges referent a la queixa relativa al Dret a una bona administracióSindicatura de Greuges de Barcelona
2011Societat d'arrendament d'immobles (370/10)Consell Tributari Municipal (Barcelona)
2002Universitats. Incidència de l'art. 80.4 de la Llei 6/2001 (713/2)Consell Tributari Municipal (Barcelona)