Logo

Acords i Actes dels Òrgans de Govern

- Resolucions acordades pel Consell Municipal (Plenari i Comissions) i per la Comissió de Govern.

- En una col·lecció específica també es recullen els Acords dels Òrgans de Govern d'institucions relacionades amb l'Ajuntament.

- Acuerdos Órganos de Gobierno: resoluciones acordadas por el Consejo Municipal (Plenario y Comisiones) y por la Comisión de Gobierno.

- En una colección específica también se recogen los Acuerdos de los Órganos de Gobierno de instituciones relacionadas con el Ayuntamiento.