Delegació de la contractació de l'Acord Marc que té per objecte la gestió dels tràmits de mediació en relació a la provisió...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/100017

122,7 kB

PDFTXT
Title: Delegació de la contractació de l'Acord Marc que té per objecte la gestió dels tràmits de mediació en relació a la provisió d'establiments d'allotjament de la ciutat de Barcelona [2016]
Authors: Alcaldia
Creation date: 23-Jan-2017
Issue Date: 16-Feb-2017
Keywords: Public contracts
Delegations to managements
Right to housing
Emergency housing
Relocation (Housing)
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (16-02-2017)
Publicat també a: Gaseta Municipal de Barcelona, núm. 3 (30-01-2017) p. 870
Extent: 1 p.
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 23-01-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
References: Annex relatiu a l'estructura Executiva de diversos decrets de delegació de competències : modificació [2016]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by