Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/101966

Impact

Altmetric

Export to

Title: Contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona [2017]
Authors: Alcaldia
Creation date: 24-Apr-2017
Issue Date: 28-Apr-2017
Keywords: Public contracts
Social responsability
Letting of contracts
Sustainable development
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (28-04-2017)Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (05-05-2017) [Text complet]
Extent: 139 p.
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 24-04-2017
El decret entra en vigor el dia hàbil següent de la seva publicació en el BOPB
L'article 8 d'aquest decret complementà el decret d'alcaldia de Clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals referent a paradisos fiscals [2016] [http://hdl.handle.net/11703/97327]
Validity begins: 8-May-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Versió en anglès
Versió en castellà
Replaces: Contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals [2013]
Instrucció per a la millora de la qualitat en la contractació dels serveis socials, assistencials i d'atenció a les persones
Is basis for: Decret de contractació pública sostenible [versió presentació]
Pla de Contractació Pública Sostenible de l'Ajuntament de Barcelona per al 2018 [versió Gaseta Municipal de Barcelona]
Pla d'objectius de contractació pública sostenible 2020-2021 (S1/D/2020-1081)
Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris ambientals en projectes de obres [2020]
Is based on: Comissió de Contractació Pública Socialment Responsable [2016]
Is required by: Clàusula contractual de caràcter essencial en tots els contractes públics municipals referent a paradisos fiscals [2016]
Is referenced by: Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en els vehicles del Programa Ajuntament + Sostenible
Protocol per a la incorporació, seguiment i verficació del compliment de les clàusules d'igualtat de gènere en els contractes públics de l'Ajuntament de Barcelona
Protocol per a la incorporació, seguiment i verficació del compliment de la clàusula 3.6.3 de comunicació inclusiva en els contractes públics de l'Ajuntament de Barcelona
Protocol per a la incorporació, seguiment i verificació del compliment de la clàusula 3.7. d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI en els contractes públics de l'Ajuntament de Barcelona
Protocol per a l'aplicació de la clàusula social 3.1 : subcontractació amb empreses d'economia social
Protocol per a l'aplicació de la clàusula social 3.5 : contractació de persones en situació d'atur amb dificultats especials d'inserció laboral o d'exclusió social
Appears in Collections:Decrets d'Alcaldia (Altres)

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
Contractació_pública_sostenible.pdfGaseta Municipal de Barcelona2,96 MBAdobe PDFTXT
Contractació_pública_sostenible.pdfBOPB [no conté els Annexos]171,04 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by