Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i l'administració de la...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/102632

BOPB

123,03 kB

PDFTXT

GM

59,91 kB

PDFTXT
Title: Delegació d'atribucions als gerents en matèria de convenis educatius signats entre l'Ajuntament i l'administració de la Generalitat de Catalunya [2017]
Other Titles: Delegació d'atribucions als gerents de Sectors, Districtes i Organismes públics dependents , la facultat d'aprovar i signar els acords per a l'activitat formativa en alternança en el desenvolupament de la beca de formació, així com, dels convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball sempre que tinguin lloc a l’empara del conveni entre aquest Ajuntament i l'administració de la Generalitat de Catalunya [2017]
Authors: Alcaldia
Creation date: 8-Jun-2017
Issue Date: 23-Jun-2017
16-Jun-2017
Keywords: Delegations to managements
Covenants
Practicums
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (16-06-2017)
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (23-06-2017)
Extent: 1 p.
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 08-06-2017
Validity begins: 9-Jun-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by