Plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, consultoria i assistència/serveis, consultoria i...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/102715

100,77 kB

PDFTXT
Title: Plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, consultoria i assistència/serveis, consultoria i assistència per a la redacció de projectes i subministrament sota les formes d'adjudicació de concurs obert, negociat amb publicitat comunitària, negociat sense publicitat comunitària i amb consulta i subhasta : modificació [2006-07-21]
Plecs de clàusules administratives particulars dels contractes d'obres, consultoria i assistència/serveis, consultoria i assistència per a la redacció de projectes i subministrament sota les formes d'adjudicació de concurs obert, negociat amb publicitat comunitària, negociat sense publicitat comunitària i amb consulta i subhasta : modificació [2006-07-21]
Other Titles: Plec de clàusules administratives generals [2002] : modificació [2006-07-21]
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 21-Jul-2006
Issue Date: 30-Sep-2006
Keywords: Public contracts
Letting of contracts
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 234, Annex 3 (30-09-2006), p. 96-102
Extent: 7 p.
Description: Aprovat per la Comissió de Govern de 05-07-2006
Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 21-07-2006
Aprovat per Resolució de l'Alcaldia de 04-09-2006
Active affectation: Modifica el Plec de clàusules administratives generals [2002] [http://hdl.handle.net/11703/102294]
Modifica els models tipus dels Plecs de clàusules administratives particulars [2003][http://hdl.handle.net/11703/100300]
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is required by: http://hdl.handle.net/11703/102294
http://hdl.handle.net/11703/100300
Plec de clàusules administratives generals [2002]
Plecs de clàusules administratives particulars 2004
Appears in Collections:General administrative clausesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by