Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/105063

Impact

Altmetric

Export to

Title: Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017]
Authors: Alcaldia
Creation date: 28-Jun-2017
Issue Date: 19-Jul-2017
Keywords: Delegations to managements
Delegations to Councillor's Offices
Delegations to commissions
Housing
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (01-08-2017)
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (19-07-2017)
Extent: 2 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 28-06-2017
Les delegacions son efectives a partir del dia següent al de la seva signatura, llevat de les que figuren en l'apartat Primer, punts 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i en el apartat Segon, punt 1, que entren en el vigor el 31-12-2017
Passive affectation: Modificat l'apartat cinquè pel Decret de l'Alcaldia de Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-08-07]
Modificat l'apartat cinquè pel Decret de l'Alcaldia de Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-12-21]
Active affectation: Deixa sense efecte parcial el Decret de l'Alcaldia de 06-04-1998 : en aquelles atribucions que es refereixin a immobles de titularitat municipal amb destí a habitatge
Deixa sense efecte parcial el Decret de l'Alcaldia de 12-01-2012 : en les competències atribuïdes en els punts 1 i 2 de l'apartat primer previstes en la legislació d'habitatge i les ordenances municipals corresponents en aquesta matèria
Deixa sense efecte parcial el Decret de l'Alcaldia de 23-03-2015 : en l'apartat primer
Validity begins: 29-Jun-2017
31-Dec-2017
Validity ends: 31-Jan-2018
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Delegació d'atribucions en diferents òrgans, relacionades amb l'habitatge [2018]
Replaces: Facultar els gerents de Districte per l'exercici de competències relacionades amb l'habitatge [2016]
Is required by: Delegació d'atribucions en els Regidors de Districte, i supletòriament per al cas d'absència, en els Presidents de Districte, referents a l'ocupació il·legal de finques [1998]
Desconcentració d'atribucions en els gerents de Districte en les matèries que siguin competència del Districte [2012]
Dret de l'Habitatge a Catalunya : modificació del Decret de 12-01-2012 [2015]
Requires: Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-08-07]
Delegació de competències en matèria d'habitatge [2017] : modificació [2017-12-21]
Appears in Collections:Decrets d'Alcaldia de delegacions

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
Delegació_atribucions_habitatge.pdfBOPB198,75 kBAdobe PDFTXT
Delegació_atribucions_habitatge_GM.pdfGM55,36 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by