Manual operatiu del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut,...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/105110

3,6 MB

PDFTXT
Title: Manual operatiu del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT) [2017] [versió Butlletí Oficial de la Província de Barcelona]
Authors: Direcció de Serveis de Llicències
Gerència d'Ecologia Urbana
Gerència Adjunta d'Urbanisme
Creation date: 20-Jul-2017
Issue Date: 28-Jul-2017
Keywords: Tourism and city planning
Tourist accommodation
Youth hostels
Dormitories
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (28-07-2017)
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Extent: 44 p.
Description: Aprovat per la Comissió de Govern de 20-07-2017
El Manual operatiu es basa en el Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic , albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona [2017] [http://hdl.handle.net/11703/101005]
Podeu consultar-ne una altra versió en català a: http://hdl.handle.net/11703/105657 i en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/106063
Passive affectation: Annex 6a i 6b deixats sense efecte per la sentència de 20-04-2021
Validity begins: 20-Jul-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Has version: Manual operatiu del Pla Especial Urbanístic per a l'ordenació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT) [2017]
Manual operativo del plan especial urbanístico para la ordenación de los establecimientos de alojamiento turístico, albergues de juventud, residencias colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona (PEUAT) [2017]
Is based on: Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic , albergs de joventut, residències col·lectives d'allotjament temporal i habitatges d'ús turístic a la ciutat de Barcelona [2017]
Requires: Part dispositiva de la sentència de 20-04-2021
Appears in Collections:Special plans in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by