Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/106019
Título : Arranjament i adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona 2017 : convocatòria i bases
Autor: Ajuntament de Barcelona
Fecha de aprobación/creación: 18-may-2017
Fecha de publicación : 31-may-2017
Materia : Asociaciones, instituciones, etc.
Equipamientos colectivos)
Cases regionals
Cobertura geográfica: Barcelona
Citación : Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (31-05-2017)
Extensión: 2 documents
Nota : Aprovació inicial per la Comissió de Govern de 18-05-2017
No s'ha presentat cap al·legació, per tant, estan definitivament aprovades
Bases requerides pel document Arranjament i adequació de locals d'entitats de caire cultural representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona 2018 : convocatòria [http://hdl.handle.net/11703/108868]
Inicio vigencia: 1-jun-2017
Condiciones de uso: Domini públic
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Requerido por: http://hdl.handle.net/11703/108868
Aparece en las colecciones: Bases d'ajuts i subvencions

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
05_022017009776.pdfConvocatòria (5 p.)210,11 kBAdobe PDFTXT
022017009775.pdfBases (7 p.)231,29 kBAdobe PDF 
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons