Ordenances fiscals 2017 i anys següents : Ordenança 1.1 Impost sobre Béns Immobles, Ordenança 1.2 Impost sobre vehicles de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/106023

246,91 kB

PDFTXT
Title: Ordenances fiscals 2017 i anys següents : Ordenança 1.1 Impost sobre Béns Immobles, Ordenança 1.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Ordenança 3.5 Taxes de clavegueram, Ordenança 3.12 Taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública
Authors: Ajuntament de Barcelona
Oficina de Management i Pressupost Executiu
Gerència de Presidència i Economia
Creation date: 6-Oct-2017
Issue Date: 19-Oct-2017
Keywords: Local taxation
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (19-10-2017)
Extent: 24 p.
Description: Modificacions aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 06-10-2017
Validity begins: 20-Oct-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is required by: Ordenances fiscals 2016 i anys següents
Requires: Ordenances fiscals 2016 i anys següents : 3.1 de taxes per serveis generals
Ordenances fiscals 2017 i anys següents : Ordenança 1.1 Impost sobre Béns Immobles, Ordenança 1.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica, Ordenança 3.5 Taxes de clavegueram, Ordenança 3.12 Taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública
Ordenances fiscals 2018 i anys següents : Ordenança 3.1. Taxes per serveis generals, Ordenança 3.10. Taxes per la utilització privativa del domini públic municipal i la prestació d'altres serveis, Ordenança 3.12. Taxes per l'estacionament regulat de vehicles a la via pública, Ordenança 3.15. Taxes per la utilització privada del funcionament de les fonts ornamentals
Ordenança per prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari dels serveis de cementiris per al 2019 i successius
Appears in Collections:Tax bye-lawsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by