Reglament de participació ciutadana [2017]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/106138

BOPB. Reglament (60 p.)

373,56 kB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Acord d'aprovació (1p.)

39,87 kB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Reglament (80 p.)

424,48 kB

PDFTXT
Title: Reglament de participació ciutadana [2017]
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 6-Oct-2017
Issue Date: 30-Oct-2017
Keywords: Citizen participation
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (30-09-2017)
Gaseta Municipal de Barcelona (03-01-2018)
Extent: 3 documents
Description: Aprovació inicial per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció de 19-04-2017
Aprovació definitiva pel Plenari del Consell Municipal de 06-10-2017
Passive affectation: Declarat nul per la sentència de la Secció Cinquena del Tribunal Superiorde Justícia de Catalunya de 25-10-2019
Active affectation: A partir de la sentència que anul·la aquest reglament, tornen a ser vigents les Normes reguladores de la participació ciutadana [2002] [http://hdl.handle.net/11703/84850]
Validity begins: 31-Oct-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Reglament de participació ciutadana [2017 text refós]
Requires: Nul·litat del Reglament de Participació Ciutadana [2021]
Normes reguladores de la participació ciutadana [2002]
Informe d'impacte de gènere 24IIG/2022
Projecte Normatiu de revisió del “Reglament de Participació Ciutadana” de Barcelona : informe d'impacte de gènere
Informe d'impacte de gènere 01IIG/2017
Is referenced by: Delegació en la regidora de Participació i Districtes de tots els actes de tràmit que resultin procedents per tramitar les iniciatives ciutadanes [2017]
Appears in Collections:Regulations not in forceThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by