Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/106226
Título : Mesura de govern per a la digitalització oberta : programari lliure i desenvolupament àgil de serveis a l'administració pública
Otros títulos: Pla Digital de la l'Ajuntament de Barcelona
Autor: Comissionat/da de Tecnologia i Innovació Digital
Comissió d'Economia i Hisenda (Consell Municipal de Barcelona)
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
Fecha de aprobación/creación: 19-oct-2017
Fecha de publicación : 2017
Materia : Política tecnológica
Innovaciones tecnológicas
Transformación Digital
Digitalización
Software libre
Plan/programa municipal: Pla Barcelona Ciutat Digital 2017-2020
Cobertura geográfica: Barcelona
Extensión: 38 p.
Nota : Podeu consultar la part de Els nostres estàndards de serveis digitals a: http://hdl.handle.net/11703/106281
Podeu consultar la part de Codi de pràctiques tecnològiques de l'Ajuntament de Barcelona a: http://hdl.handle.net/11703/106292
Podeu consultar la part de Metodologies Agile a l'Ajuntament de Barcelona a: http://hdl.handle.net/11703/106296
Podeu consultar la part de Guia sobre sobirania tecnològica a l'Ajuntament de Barcelona a: http://hdl.handle.net/11703/106302
Referenciat per la Mesura de govern de gestió ètica i responsable de dades : Barcelona Data Commons [http://hdl.handle.net/11703/108253]
Condiciones de uso: CC-BY
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Basado en: http://hdl.handle.net/11703/98713
Tiene parte de: http://hdl.handle.net/11703/106281
http://hdl.handle.net/11703/106292
http://hdl.handle.net/11703/106296
http://hdl.handle.net/11703/106302
Referenciado por: http://hdl.handle.net/11703/108253
Aparece en las colecciones: Mesures de govern
Plans estratègics

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
le_mesuradegovern_v2.pdf.pdf418,11 kBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons Creative Commons