Retribucions dels membres de la corporació, delegats, comissionats, consells de districte i gerents de sector i districte de...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/107595

87,84 kB

PDFTXT
Title: Retribucions dels membres de la corporació, delegats, comissionats, consells de districte i gerents de sector i districte de l'Ajuntament, de les entitats públiques empresarials i dels organismes autònoms, de les gerències i les direccións amb relació laboral d'alta direcció de les empreses municipals, els consorcis i fundacions [2012]
Authors: Alcaldia
Creation date: 11-Jun-2012
Issue Date: 11-Jun-2012
Keywords: Municipal budgets
Wages
Municipal officials and employees
Executives
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 1 p.
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 11-06-2012
Validity begins: 11-Jun-2012
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by