Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/107714

Impact

Altmetric

Export to

Title: Inici del procediment per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona [2017]
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 22-Dec-2017
Issue Date: 8-Feb-2018
Keywords: Job evaluation
Municipal officials and employees
Organization and flowcharts
Wages
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (18-01-2018)
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (08-02-2018)
Correcció d'errades: Gaseta Municipal de Barcelona (23-02-2018)
Extent: 4 documents
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 22-12-2017
Les taules retributives són les mateixes que les del annex 3 del document Sistema d'Ordenació Municipal [2013 text refós] : modificació [2017-07-21] [http://hdl.handle.net/11703/105911]
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/108690
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal de Serveis Socials a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/108723
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/108870
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Barcelona Esports a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/108930
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal d'Informàtica a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/109134
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal d'Urbanisme a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/109217
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/109224
Podeu consultar l'Adhesió de l'Institut Municipal d'Hisenda a aquest acord a: http://hdl.handle.net/11703/109806
Passive affectation: Annex 1 modificat pel Decret de l'Alcaldia de 02-02-2018
Annex 1 modificat pel Decrets de l'Alcaldia de 27-04-2018
Annex 1 modificat pel Decret de l'Alcaldia de 17-05-2018
Table of contents: Annex 1. Dimensionament de les dotacions de llocs de treball de l'Ajuntament de Barcelona. Inclou un enllaç a la Relació de Llocs de Treball de 18-12-2017 que la podeu consultar a en l'apartat d'arxius.
Annex 2. Categories professionals
Annex 3. Taules retributives
Validity ends: 22-Dec-2017
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Relation: Sistema d'Ordenació Municipal [2013 text refós] : modificació [2017-07-21]
Adhesió de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Adhesió de l'Institut Municipal de Serveis Socials a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Adhesió de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Adhesió de l'Institut Barcelona Esports a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Adhesió de l'Institut Municipal d'Informàtica a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Adhesió de l'Institut Municipal d'Urbanisme a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Adhesió de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Adhesió de l'Institut Municipal d'Hisenda a l'acord per a l'elaboració i negociació de la corresponent Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus ens dependents [2018]
Requires: Dimensionament llocs de treball de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i d'altres direccions, departaments i regidories [2018]
Dimensionament llocs de treball pel traspàs de part de l'estructura organitzativa de la Gerència de Drets Socials a l'Institut Municipal de Serveis Socials [2018]
Dimensionament llocs de treball de la Gerència d'Ecologia Urbana, de la Gerència de Recursos, de la Gerència Municipal, de la Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, de la Gerència de Turisme, Comerç i Mercats i de la Gerència del Districte de Sant Andreu [2018]
Appears in Collections:Catàlegs de llocs de treball
Governing Body agreements (includes texts)

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
BOPB_Catàleg de Llocs_Treball_RLT_2017.pdfBOPB. Elaboració Relació Llocs de Treball (29 p. )422,77 kBAdobe PDFTXT
GM_Catàleg de Llocs_Treball_RLT_2017.pdfGaseta Municipal. Elaboració Relació Llocs de Treball (23 p. )159,58 kBAdobe PDFTXT
Relació Llocs de Treball_2017.pdfRelació Llocs de Treball (435 p.)8,53 MBAdobe PDFTXT
GM_Catàleg de Llocs_Treball_RLT_2017_correccions.pdfCorreccions GM72,08 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by