Statistics: Encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Barcelona a Foment de Ciutat, S.A. per serveis vinculats amb grans infraestructures i resiliència urbana : prescripcions generals

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
134 33

Most downloades documents (total)

Downloads
EncàrrecGestió_FomentCiutat_2018.pdf 33

Top Country Views

Views
Spain 38
France 29
United States 26
Germany 20
Finland 5
China 4
Sweden 3
EU 2
Vietnam 2
Ireland 1
India 1
Iran 1
Poland 1
Portugal 1