Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/108554
Title: Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per l'aplicació de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
Authors: Gerència de Presidència i Economia
Direcció de Serveis de Coordinació de Contractació Administrativa
Creation date: 15-Mar-2018
Issue Date: 16-Mar-2018
Keywords: Public contracts
Letting of contracts
Comissió de Coordinació de Contractació Pública
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (16-03-2018)
Extent: 3 documents (4 fitxers)
Description: Aprovada per Decret de la Comissió de Govern de 15-03-2018
Referenciada per la Instrucció reguladora de les prestacions tipus que són pròpies de ser tramitades mitjançant autorització de despeses genèrica [http://hdl.handle.net/11703/110838]
Validity begins: 17-Mar-2018
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is referenced by: http://hdl.handle.net/11703/110838
References: Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic
Appears in Collections:Instruccions

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
DC_2018_160.pdfDecret d'aprovació (1 p.)41,03 kBAdobe PDFTXT
DC_2018_160_CorreccioErrades.pdfCorrecció Errades Decret d'aprovació (1 p.)42,2 kBAdobe PDFTXT
Instrucció_Llei_ContractesSectorPublic.pdfInstrucció (10 p.)91,27 kBAdobe PDFTXT
Annex_Instruccio_ContractesSectorPublic.pdfAnnex (7 p.)69,79 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by