Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/108626
Title: Pressupost general 2017
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 15-Nov-2016
Issue Date: 2017
Keywords: Municipal budgets
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 6 documents
Description: Presentat a la Comissió d'Economia i Hisenda de 15-11-2016
Llibre verd: document on s'inclouen els quadres i llistats que mostren el detall dels imports de les partides que comprenen els pressupostos
Versió per a l'aprovació definitiva pel Plenari del Consell Municipal de 23-12-2016
És base pel document Gaseta municipal de Barcelona. Any 104, núm. 07 (1 març 2017) : Pressupost 2017 [http://hdl.handle.net/11703/101407]
És base pel document Pressupost general 2017 [http://hdl.handle.net/11703/99794]
Table of contents: Pressupost 2017 : presentació roda de premsa
Llibre verd
Memòria explicativa
Informe de l'interventor al projecte del pressupost : any 2017
Informe d'impacte de gènere del pressupost : anàlisi preliminar
Memòries de programa
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is basis for: http://hdl.handle.net/11703/101407
http://hdl.handle.net/11703/99794
Appears in Collections:Pressupostos

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
Presentacio_Pressupost_2017.pdfPressupost 2017: presentació roda de premsa (10 p.)471,25 kBUnknown 
Llibre_Verd_Pressupost_2017.pdfLlibre verd (302 p.)2,66 MBAdobe PDFTXT
Memoria_explicativa-Pressupost_2017.pdfMemòria explicativa (90 p.)1,44 MBAdobe PDFTXT
Informe_intervencio.pdfInforme de l'interventor (93 p.)963,34 kBAdobe PDFTXT
Informe_impacte_de_genere_analisi_preliminar.pdfInforme d'impacte de gènere del pressupost : anàlisi preliminar (101 p.)1,05 MBAdobe PDFTXT
Memories_de_programa_2017_v2.pdfMemòries de programa (434 p.)21,11 MBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by