Pressupost 2018

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/108628

Pressupost 2018 [versió presentació] (20 p.)

920,09 kB

PDFTXT

Llibre verd (298 p.)

2,92 MB

PDFTXT

Memòria explicativa (86 p.)

3,37 MB

PDFTXT

Informe de l'interventor (104 p.)

1,16 MB

PDFTXT

Informe d'impacte de gènere del pressupost (83 p.)

3,86 MB

PDFTXT

Memòries de programa (410 p.)

3,94 MB

PDFTXT

Annex. Fitxes de memòria de pressupost amb visió de gènere (94 p.)

11,4 MB

PDFTXT
Title: Pressupost 2018
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 14-Nov-2017
Issue Date: 2017
Keywords: Municipal budgets
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 7 documents
Description: Presentat a la Comissió d'Economia i Hisenda de 14-11-2017
Llibre verd: document on s'inclouen les bases d'execució, els quadres i llistats que mostren el detall dels imports de les partides que comprenen els pressupostos
Aprovats definitivament a partir del 03-03-2018, finalitzat el termini de la qüestió de confiança vinculada a l’aprovació de pressupostos per a l’any 2018, sense que hagi estat presentada cap moció de censura amb candidat alternatiu
Table of contents: Pressupost 2018 [versió presentació]
Llibre verd
Memòria explicativa
Informe de l'interventor al projecte del pressupost : any 2018
Informe d'impacte de gènere del pressupost
Memòries de programa
Annex. Fitxes de memòria de pressupost amb visió de gènere
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is basis for: Pressupost general 2018
Appears in Collections:BudgetsThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by