Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/109546
Title: Pressupost anual 2017 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Authors: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Creation date: 26-Oct-2016
Issue Date: 2016
Keywords: Budget
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 3 documents
Description: Aprovació inicial pel Consell General del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona de 26-10-2016
No s'ha presentat cap al·legació, per tant, està definitivament aprovat
Table of contents: Memòria del pressupost de l'exercici 2017
Informe de la intervenció de fons
Bases d'execució del pressupost per l'exercici del 2017
Annex núm. 1. Crèdits ampliables
Annex núm. 2. Taula de classificacions i comptes del manual de gestió d'actius del programari SICALWIN
Resum del pressupost de l'exercici del 2017
Annex de personal del consorci. Exercici del 2017
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:PressupostosThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by