Fer efectiu l'acord adoptat per la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona, respecte de les assignacions ...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/109702

493,57 kB

PDFTXT
Title: Fer efectiu l'acord adoptat per la Comissió Executiva del Consell Econòmic i Social de Barcelona, respecte de les assignacions econòmiques per als grups i la presidència [2008]
Authors: Alcaldia
Creation date: 16-Jun-2008
Issue Date: 16-Jun-2008
Keywords: Consell Econòmic i Social de Barcelona
Subsidies
Spatial coverage: Barcelona
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 16-06-2008
Validity begins: 16-Jun-2018
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by