Statistics: Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l'ampliació de la Fira de Barcelona

Select a date range:

Total Visits and Donwnloads

Views Downloads
124 38

Most downloades documents (total)

Downloads
Conveni de col·laboració ampliació de la Fira de Barcelona_2003.pdf 38

Top Country Views

Views
Spain 35
France 32
United States 21
Finland 8
China 4
Germany 4
India 3
Sweden 3
Vietnam 3
Russia 2
EU 1
United Kingdom 1
South Africa 1