Dades de plantilla dels consorcis de l'Ajuntament de Barcelona 2018

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/111282

Plantilles del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, Consorci Museu d'Art Contemporani, Consorci del Museu de Ciències naturals, Localret, Consorci Besòs, del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, del Consorci Mercat de les Flors, del Consorci Auditori i Orquestra (CAO), del Consorci de Biblioteques de Barcelona i del Consorci de l'Infància i Món Urbà

154,22 kB

XLSX
Title: Dades de plantilla dels consorcis de l'Ajuntament de Barcelona 2018
Authors: Gerència de Recursos Humans i Organització
Creation date: 2018
Issue Date: 2018
Keywords: Employees
Employment (Economic theory)
Agència Local d'Energia de Barcelona
Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Consorci del Museu d'Art Contemporani de Barcelona
Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Consorci Localret
Consorci del Besòs (Barcelona)
Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs
Consorci Mercat de les Flors
Consorci de l'Auditori i l'Orquestra
Consorci de Biblioteques de Barcelona
Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 1 fitxer
Table of contents: Plantilles del Consorci de l'Agència Local d'Energia de Barcelona, del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, del Consorci Museu d'Art Contemporani de Barcelona, del Consorci del Museu de Ciències Naturals, del Consorci Localret, del Consorci del Besòs, del Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, del Consorci Mercat de les Flors, del Consorci Auditori i Orquestra, del Consorci de Biblioteques de Barcelona i del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona
Terms of use: CC0
More information about use rights: https://creativecommons.org/choose/zero/?lang=ca
Appears in Collections:StaffThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by