Fixació de retribucions i indemnitzacions dels membres electes de la Corporació i directius de l'Administració municipal per a ...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/111662

2,09 MB

PDF
Title: Fixació de retribucions i indemnitzacions dels membres electes de la Corporació i directius de l'Administració municipal per a l'exercici [2006]
Authors: Alcaldia
Creation date: 12-Jan-2006
Issue Date: 2006
Keywords: Organization and flowcharts
Spatial coverage: Barcelona
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 12-12-2006
Validity begins: 12-Jan-2006
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is format of: Reproducció digital del document en suport original
Appears in Collections:Organisational Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by