Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/11703/112444
Título : Declaració de Barcelona : Pla d'Acció de la societat civil Euro-Mediterrània per a la prevenció de totes les formes d'extremisme violent
Otros títulos: Estudis per avançar en el coneixement del fènomen de l'extremisme violent
Autor: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Nova, centre per la innovació social (Firma)
Observatori per a la Prevenció de l'Extremisme Violent
Coordinació d’Organitzacions de Drets Humans de Maghreb
Fecha de aprobación/creación: ene-2017
Fecha de publicación : 30-ene-2017
Materia : Terrorismo
Seguridad ciudadana
|Cooperación europea
Violencia
Plan/programa municipal: Pla d'Acció de la Societat Civil per prevenir totes les formes d'extremisme violent 2017-
Cobertura geográfica: Países de la Unión Europea
Barcelona
Extensión: 114 p.
Nota : Sol·licitant de l'informe: Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
Podeu consultar la versió en castellà a: http://hdl.handle.net/11703/112456
Condiciones de uso: CC-BY-NC-ND
Más información de los derechos de uso: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ca
Documento relacionado: http://hdl.handle.net/11703/112456
Aparece en las colecciones: Documents del Registre d'estudis i informes

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato Fichero Versión automática
Pla prevenció extremisme violent.Cat.pdf3,19 MBAdobe PDFTXT
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem


Este documento está sujeto a una Licencia Creative Commons Creative Commons
Metadatos sujetos a