Delegació en l'estructura executiva la competència per a resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/115894

BOPB. Decret (2 p.)

99,15 kB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Decret (2 p.)

47,87 kB

PDFTXT
Title: Delegació en l'estructura executiva la competència per a resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública [2019]
Authors: Alcaldia
Creation date: 24-Oct-2019
Issue Date: 6-Nov-2019
Keywords: Government publicity
Transparency in government
Public records
Delegations to managements
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (06-11-2019)
Gaseta Municipal de Barcelona (04-11-2019)
Extent: 2 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 24-10-2019
Validity begins: 25-Oct-2019
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Replaces: Delegació de competències relacionades amb la Llei de transparència, accés a la informació i bon govern [2015]
Is required by: Delegació temporal en la gerent d’Urbanisme de les facultats delegades a la gerent d’Ecologia Urbana [2020]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by