Guia tècnica : informes previ de cànnabis i criteris en la seva emissió a la vista de les sentències dictades contra el PEU...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/115985

Fitxa actual i revisada (Abril 2021) (2 p.)

171,62 kB

PDFTXT

Fitxa anterior. Ja no és vigent (Juliol 2020) (3 p.)

183,71 kB

PDFTXT

Fitxa anterior. Ja no és vigent (Octubre 2019) (3 p.)

81,09 kB

PDFTXT
Title: Guia tècnica : informes previ de cànnabis i criteris en la seva emissió a la vista de les sentències dictades contra el PEU Cànnabis
Other Titles: Criteri per la tramitació dels informes previs de cànnabis i Aclariments del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de consumidors de Cànnabis
Informe previ de cànnabis i aclariments del Pla Especial de Cànnabis
Authors: Direcció de Serveis de Llicències
Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana
Creation date: Apr-2021
Issue Date: Apr-2021
Keywords: Cannabis Social Clubs
Establishments open to the public
Atmospheric pollution
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 3 documents
Terms of use: All rights reserved
References: Pla especial urbanístic per a l'ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona
Appears in Collections:Technical documentsAll rights reserved
Metadata ruled by