Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/117830
Title: Conveni de delegació per la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona de les competències per a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona
Authors: Generalitat de Catalunya
Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana
Creation date: 26-Oct-2018
Issue Date: 12-Mar-2020
Keywords: Port Olímpic de Barcelona
Urban infrastructures
Public works
Spatial coverage: Barcelona. District 10. Sant Martí
Port Olímpic (Barcelona)
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (12-03-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (06-05-2020)
Extent: 3 documents
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 26-10-2018
Modificacions aprovades pel Plenari del Consell Municipal de 30-09-2019
Signat pel conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i per la 2a Tinenta d'Alcaldia de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el 03-02-2020
Table of contents: Annex 1. Pla Director Estratègic del Port Olímpic de Barcelona (2018)
Annex 2. Estudi econòmic-financer
Validity begins: 3-Apr-2020
Validity ends: 3-Apr-2050
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is required by: Desconcentració d'atribucions en relació a la gestió directa del Port Olímpic de Barcelona [2020]
Appears in Collections:Convenis de col·laboració

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
Conveni_Port_Olimpic_2020.pdfConveni Port Olímpic (102 p.)37,51 MBAdobe PDFTXT
BOPB_Anunci_ConveiColPort_2020.pdfBOPB. Anunci Conveni (1 p.)123,16 kBAdobe PDFTXT
Conveni_Port_Olimpic_2020.pdfGaseta Municipal.Anunci Conveni (1 p.)37,51 MBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by