Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/117865

Decret d'Alcaldia

83,68 kB

PDFTXT

Òrgans dependents en data 14-03-2020

538,33 kB

PDFTXT
Title: Mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020]
Authors: Alcaldia
Creation date: 14-Mar-2020
Issue Date: 15-Mar-2020
Keywords: Public health
Organization and flowcharts
Disasters
Telecommuting
Coronaviruses
Confinement|
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (15-03-2020)
Extent: 2 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 14-03-2020
Abstract: This decree is part of the organizational measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19.
Validity begins: 14-Mar-2020
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Resolució per la qual es deixa sense efectes els Decrets d'Alcaldia relatius a l'adopció de mesures durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2023]
Requires: Apartat setè modificat pel Decret de l'Alcaldia de 03-05-2020
Is referenced by: Ban de suspensió de l’aplicació del règim sancionador de l'Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire per la declaració d'estat d'alarma pel COVID-19
Instrucció relativa a la suspensió de la reducció de jornada del personal que presta serveis essencials de forma presencial
Instrucció relativa a les peticions de dies d'assumptes personals i vacances en el període d'estat d'alarma
Establiment de criteris i mesures excepcionals d'ajut de pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a políiques socials vinculats a programes municipals [2020]
Delegació que faculta a l'Institut Municipal de Serveis Socials perquè pugui disposar i mobilitzar el seu personal, per tal de garantir el correcte funcionament dels serveis socials municipals, mentre duri l'actual situació excepcional provocada per la pandèmia del coronavirus COVID-19 [2020]
La Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona, adaptats per fer front a l’emergència de la COVID-19 [dossier de premsa]
Regulació del procediment especial per a la realització de donacions de diners per a contribuir al finançament de programes destinats a pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 [2020]
Delegació en la persona titular de la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu sobre la continuació dels procediments corresponents als processos de selecció i de provisió de llocs de treball que es refereixin a situacions vinculades estretament a la lluita contra la COVID-19, o que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis [2020]
Reinici d’obres municipals “Fase 2.- d’inici al final del desconfinament” i obres d’inversió, i reinici de tota la resta d’obres aturades [2020]
Instrucció relativa a la reincoporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by