Delegació temporal en la gerent d’Urbanisme de les facultats delegades a la gerent d’Ecologia Urbana [2020]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/117926

BOPB. Decret (1 p.)

479,04 kB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Decret (1 p.)

47,55 kB

PDFTXT

BOPB. Decret. Cessió delegació temporal (1 p.)

84,39 kB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Decret. Cessió delegació temporal (1 p.)

41,41 kB

PDFTXT
Title: Delegació temporal en la gerent d’Urbanisme de les facultats delegades a la gerent d’Ecologia Urbana [2020]
Authors: Alcaldia
Creation date: 16-Mar-2020
Issue Date: 18-Mar-2020
Keywords: Delegations to managements
Gerència d'Urbanisme
Municipal budgets
Public contracts
Subsidies
Urban mobility
Public works
Government publicity
Transparency in government
Public records
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (18-03-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (17-03-2020)
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (10-06-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (10-06-2020)
Extent: 4 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 16-03-2020
Deixada sense efecte pel Decret de l'Alcaldia de 12-05-2020 (S1/D/2020-549)
Validity begins: 16-Mar-2020
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Requires:  Delegació d'atribucions en l'estructura executiva, en matèria de gestió econòmica [2019]
Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2019]
Delegació de competències en matèria de subvencions, en els regidors/ores i en l'estructura executiva [2019]
Delegació d'atribucions en la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2019]
Delegació d'atribucions en la gerent d'Ecologia Urbana [2019]
Delegació en l'estructura executiva la competència per a resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública [2019]
Appears in Collections:Delegatory Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by