Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/117926
Title: Delegació temporal en la gerent d’Urbanisme de les facultats delegades a la gerent d’Ecologia Urbana [2020]
Authors: Alcaldia
Creation date: 16-Mar-2020
Issue Date: 18-Mar-2020
Keywords: Delegations to managements
Gerència d'Urbanisme
Municipal budgets
Public contracts
Subsidies
Urban mobility
Public works
Government publicity
Transparency in government
Public records
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (18-03-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (17-03-2020)
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (10-06-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (10-06-2020)
Extent: 4 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 16-03-2020
Deixada sense efecte pel Decret de l'Alcaldia de 12-05-2020 (S1/D/2020-549)
Validity begins: 16-Mar-2020
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Requires:  Delegació d'atribucions en l'estructura executiva, en matèria de gestió econòmica [2019]
Delegació d'atribucions en els/les gerents/tes de l'administració municipal executiva en matèria de contractes administratius o privats de caràcter plurianual [2019]
Delegació de competències en matèria de subvencions, en els regidors/ores i en l'estructura executiva [2019]
Delegació d'atribucions en la Gerència d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat [2019]
Delegació d'atribucions en la gerent d'Ecologia Urbana [2019]
Delegació en l'estructura executiva la competència per a resoldre les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública [2019]
Appears in Collections:Decrets d'Alcaldia de delegacions

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
BOPB_DA_Del_GerentUrbanisme_2020.pdfBOPB. Decret (1 p.)479,04 kBAdobe PDFTXT
GM_DA_Del_GerentUrbanisme_2020.pdfGaseta Municipal. Decret (1 p.)47,55 kBAdobe PDFTXT
BOPB_DA_Del_GerentUrbanisme_2020_Anul.pdfBOPB. Decret. Cessió delegació temporal (1 p.)84,39 kBAdobe PDFTXT
GM_DA_Del_GerentUrbanisme_2020_Anul.pdfGaseta Municipal. Decret. Cessió delegació temporal (1 p.)41,41 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by