Ampliació dels terminis de pagament dels tributs municipals i la modificació del calendari fiscal 2020 [2020]

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/118081

BOPB. Decret (1 p.)

169,53 kB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Decret (4 p.)

60,6 kB

PDFTXT
Title: Ampliació dels terminis de pagament dels tributs municipals i la modificació del calendari fiscal 2020 [2020]
Authors: Alcaldia
Creation date: 26-Mar-2020
Issue Date: 3-Apr-2020
Keywords: Local taxation
Tax collection
Coronaviruses
Public health
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (03-04-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (27-03-2020)
Extent: 2 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 26-03-2020
Table of contents: Annex 1. Modificació del calendari fiscal pagaments 2020
Validity begins: 26-Mar-2020
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is required by: Modifica el Calendari del contribuent. 2020
Requires: Modificat per la Mesura excepcional en relació amb la liquidació de preus públics dels serveis de recollida de residus comercials i industrials...
References: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Appears in Collections:(Other) Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by