Mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial Decret...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/118532

BOPB. Decret (8 p.)

637,22 kB

PDFTXT

Gaseta Municipap. Decret (11 p.)

97,24 kB

PDFTXT
Title: Mesures a aplicar als procediments de subvencions del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma pel COVID-19 [2020]
Authors: Alcaldia
Creation date: 22-Apr-2020
Issue Date: 23-Apr-2020
Keywords: Coronaviruses
Subsidies
Municipal budgets
Public health
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Gaseta Municipal de Barcelona (23-04-2020)
Extent: 11 p.
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 22-04-2020
Abstract: This decree is part of the economic measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19.
Table of contents: Este decreto forma parte de las medidas económicas establecidas en el contexto de confinamiento ante la emergencia provocada por la COVID-19.
Validity begins: 23-Apr-2020
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is required by: Convocatòria 2020 per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat
Convocatòria 2020-2021 per a la planificació, la gestió i seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitari : modificació
Convocatòria 2019 projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència [text refós 2020]
Modificació convocatòria 2019 per a la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic, destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural llibreries i sales de cinemes
Modificació convocatòria 2019 per inversions en tecnologies de la informació i la comunicació per a la realització de projectes d'experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona
Modificació convocatòria 2019 per inversions per a la realització d'estudis d'impacte acústic, la instal·lació de limitadors -enregistradors de nivells sonors, la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic dels establiments de música en viu oberts al públic
References: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
Decret llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures complementàries
Appears in Collections:(Other) Mayoral Decrees
Grants and subsidiesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by