Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/118548

BOPB. Decret (17 p.)

1,12 MB

PDFTXT

Gaseta Municipal. Decret (19 p.)

190,25 kB

PDFTXT
Title: Mesures addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2020]
Authors: Alcaldia
Creation date: 24-Apr-2020
Issue Date: 30-Apr-2020
Keywords: Public health
Organization and flowcharts
Disasters
Telecommuting
Municipal services
Coronaviruses
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (30-04-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (24-04-2020)
Extent: 2 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 24-04-2020
Abstract: This decree is part of the organizational measures established in the context of confinement to the emergency caused by COVID-19.
Validity begins: 24-Apr-2020
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Is replaced by: Resolució per la qual es deixa sense efectes els Decrets d'Alcaldia relatius a l'adopció de mesures durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 [2023]
Is required by: Establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19 [2020]
Requires: Modificació [2022-04-07]
Is referenced by: Instrucció relativa a l'establiment de pautes en el treball a distància durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Instrucció relativa a la reincoporació presencial de les persones treballadores de l'Ajuntament de Barcelona en la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
References: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19
Instrucció sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació al personal al servei de l'Ajuntament de Barcelona amb motiu del virus COVID-19
Appears in Collections:Organisational Mayoral DecreesThis document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by