Pressupost 2020

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/118730

Proposta de pressupost 2020 [versió presentació] (14 p.)

575,3 kB

PDFTXT

Llibre verd (304 p.)

15,81 MB

PDFTXT

Memòria explicativa (90 p.)

1,69 MB

PDFTXT

Informe de l'interventor (104 p.)

17,52 MB

PDFTXT

Informe complementari de l'interventor (14 p.)

537,03 kB

PDFTXT

Informe d'impacte de gènere del pressupost (84 p.)

3,3 MB

PDFTXT
Title: Pressupost 2020
Authors: Ajuntament de Barcelona
Creation date: 22-Jan-2020
Issue Date: 2020
Keywords: Municipal budgets
Spatial coverage: Barcelona
Extent: 6 documents
Description: Aprovat pel Plenari del Consell Municipal de 31-01-2020
Llibre verd: document on s'inclouen les bases d'execució, els quadres i llistats que mostren el detall dels imports de les partides que comprenen els pressupostos
Table of contents: Proposta de pressupost 2020 [versió presentació]
Llibre verd
Memòria explicativa
Informe de l'interventor al projecte del pressupost : any 2020
Informe complementari de l'interventor relatiu al projecte de pressupost general de l'Ajuntament de Barcelona per a l'exercici 2020
Informe d'impacte de gènere del pressupost
Terms of use: CC-BY
Is basis for: Pressupost general 2020
Appears in Collections:BudgetsAll rights reserved
Metadata ruled by