Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/119303
Title: Subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d'infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària 2020 : bases
Authors: Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Creation date: 28-May-2020
Issue Date: 9-Jun-2020
Keywords: Leisure
Associationism
Children
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (31-07-2020)
Extent: 15 p.
Description: Aprovades inicialment per la Comissió de Govern de 28-05-2020. Atès que transcorregut el termini de 20 dies hàbils d’informació pública no s'ha presentat cap al·legació, han quedat aprovades definitivament
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
Appears in Collections:Ajuts i subvencions

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile
BOPB_Subvencions_Lleure_Infants_2020_Bases.pdf282,69 kBAdobe PDF


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by