Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/119780
Title: Desconcentració de l'exercici de la potestat sancionadora, per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en els òrgans i en els càrrecs directius de l’administració executiva [2020]
Other Titles: Desconcentració en la persona titular de la Gerència de Seguretat i Prevenció de les competències per incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per la COVID-19 [2020]
Authors: Alcaldia
Creation date: 15-Oct-2020
Issue Date: 19-Oct-2020
Keywords: Delegations to managements
Delegations to Deputy Mayor's Offices
Gerència d'Àrea de Seguretat i Prevenció
Tinència d'Alcaldia de Prevenció i Seguretat
Agència de Salut Pública de Barcelona
Coronaviruses
Default (Law)
Fines (Penalties)
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (19-10-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (21-10-2020)
Extent: 2 documents
Description: Aprovat per Decret de l'Alcaldia de 15-10-2020
Abstract: This decree is part of the organizational measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19.
Terms of use: Public Domain
More information about use rights: http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.ca
References: Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID19.
Appears in Collections:Decrets d'Alcaldia de delegacions

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
BOPB_Del_AgènciaSalutPública_COVID_Sancions_2020.pdfBOPB. Decret (3 p.)93,01 kBAdobe PDFTXT
GM_Del_AgènciaSalutPública_COVID_Sancions_2020.pdfGaseta Municipal. Decret (3 p.)54,45 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by