Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/119974
Title: Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s'amplia per a determinades categories de vehicles el termini a partir del qual produirà efectes l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire
Authors: Alcaldia
Colau Ballano, Ada
Creation date: 17-Nov-2020
Issue Date: 25-Nov-2020
Keywords: Air quality
Urban traffic
Vehicles
Local transit
Fines (Penalties)
Coronaviruses
Public health
Spatial coverage: Barcelona
Citation: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (25-11-2020)
Gaseta Municipal de Barcelona (18-11-2020)
Extent: 2 documents
Abstract: Organizational measures established in the context of deconfinement to the emergency caused by COVID-19.
Validity begins: 25-Nov-2020
Terms of use: CC-BY
More information about use rights: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
Is required by: Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de preservar i millorar la qualitat de l'aire [2019]
Ban pel qual se suspèn l’aplicació del règim sancionador previst a l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, amb ocasió de la declaració d’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19
Ban pel qual, atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, s'amplia el termini de suspensió de l'efectivitat del règim sancionador de l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire i s'incrementen els ingressos màxims anuals requerits per poder acollir-se a la moratòria prevista en la seva disposició transitòria primera en el cas dels vehicles de la categoria M1 I L
References: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya
Appears in Collections:Bans

Files in This Item:
File Description SizeFormatFile Automatic version
BOPB_Ban_Alcaldessa_COVID_Ordenança_2020-11.pdfBOPB. Ban (3 p.)130,8 kBAdobe PDFTXT
GM_Ban_Alcaldessa_COVID_Ordenança_2020-11.pdfGaseta Municipal. Ban (2 p.)53,46 kBAdobe PDFTXT


This document is licensed under a Creative Commons License Creative Commons
Metadata ruled by