Els artròpodes cavernícoles de les cavitats del Parc Natural dels Ports

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120241
Title: Els artròpodes cavernícoles de les cavitats del Parc Natural dels Ports
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Caballero-López, Berta
Masó, Glòria
Issue Date: Oct-2013
Keywords: Fauna de coves
Artròpodes
Spatial coverage: Parc Natural dels Ports (Catalunya)
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/356616
Citation: Cingles. Butlletí informatiu del Parc Natural dels Ports, núm. 3 Octubre (2013), p. 7-11
Publisher: El Parc Natural dels Ports
Extent: 5 p.
Abstract: Al Parc Natural dels Ports hi ha un gran nombre de coves i avencs que són d’especial interès espeleològic, ja que s’hi troben avencs de gran profunditat i de dificultat tècnica de mitjana a alta. El difícil accés ha contribuït a que la fauna que hi habita no hagi estat gaire estudiada. Durant el 2012 el Departament d’Artròpodes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), per petició del Parc Natural dels Ports, va dur a terme un estudi sobre la comunitat d’artròpodes (crustacis, aràcnids, miriàpodes, insectes i entògnats) que habiten a les cavitats del Massís dels Ports. L’objectiu inicial era conèixer la biodiversitat actual en les coves i avencs triats, per al disseny dels futurs plans de conservació d’aquests espais i per marcar les directrius de la regulació de l’activitat espeleològica, fent-la el més respectuosa possible amb el medi on es desenvolupa.
Appears in Collections:Artròpodes / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by