Noves cites de longicornis i buprèstids al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac (Coleoptera : Cerambycidae, ...

Impact

Altmetric

Export to

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11703/120357
Title: Noves cites de longicornis i buprèstids al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac (Coleoptera : Cerambycidae, Buprestidae)
Authors: Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona
Trócoli Gracia, Sergi
Issue Date: Feb-2019
Keywords: Coleòpters
Cerambícids
Insectes
Buprèstids
Spatial coverage: Península Ibèrica
Espanya
Catalunya
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac (Catalunya)
Access to document: http://hdl.handle.net/2072/376015
Citation: Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie, Tome XXVIII (1), 2019, p. 39-43
Extent: 5 p.
Abstract: Es citen 6 noves espècies de longicornis i 3 de buprèstids dins el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. S’afegeix també noves cites de longicornis que s’han trobat dins del parc i que estaven citats només dels entorns de Terrassa i Matadepera dels anys 40’ als 60’ del segle XX. Paraules clau. Cerambycidae, Buprestidae, Sant Llorenç del Munt, Catalunya, Península Ibérica.
6 nouvelles espèces de longicornes et 3 de buprestidae sont mentionnées dans le parc naturel de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. S’y ajoutent des espèces qui ont été trouvées dans le parc et qui n’étaient signalées que dans les environs de Terrassa et Matadepera entre 1940 et 1960. Mots clés. Cerambycidae, Buprestidae, Sant Llorenç del Munt, Catalogne, Péninsule Ibérique
Appears in Collections:Artròpodes / Articles

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


All rights reserved
Metadata ruled by